ห้องซื้อ-ขาย อะไหล่ทีวี เปิดแล้ว!!!
Ads
Ads

ทีวีจีนแดง เปิดไม่ติดทีวีจีนแดง เปิดไม่ติด ไฟ B+ ไม่มี เกิดจากภาคสวิตชิ่งช็อตดังนี้ D513 3DD5017, V512 C3807, D504,D505 RL207 หลังเปลี่ยนยังเปิดไม่ติด B+ ไม่มี วัดไฟขา C V511=22V ขาB V512=0V วัดไฟสตาร์ทตำแหน่ง R524=0V ไฟ 300V ไม่ค้าง

สาเหตุ หม้อแปลงสวิตชิ่ง

โพสต์แนะนำ

วงจร SHARP 29F-PE550 PD570 GB7 Chassis Service Manual Schematic Circuit