JVC AV-29M535 เปิดดูได้ปรกติพอเครื่องร้อนแล้วดับ

JVC AV-29M535 เปิดดูได้ปรกติพอเครื่องร้อนแล้วดับติดสแตนบาย ต้องปิดเครื่องแล้วรอซักพักแล้วเปิดใหม่ถึงจะดูได้แล้วเครื่องก็ตัดอีก แต่ถ้าสังเกตุให้ดีจะเห็นว่าก่อนที่เครื่องจะตัด
จะมองเห็นไฟแปล๊บๆบริเวณสาย HV ฟลายแบค
สาเหตุ ฟลายแบครั่วบริเวณสาย HV ใช้กาวร้อนอุดรอยรั่วแล้วพันผ้าเทปหลายๆรอบแล้วปิดด้วยกาวอีกรอบเอาอยู่ครับ

โพสต์แนะนำ

วงจร PANASONIC TC-21RX20C GP41Z Chassis Service Manual Schematic Circuit