ห้องซื้อ-ขาย อะไหล่ทีวี เปิดแล้ว!!!
Ads
Ads

LG RT-21FG30VX AV ไม่มีภาพและเสียง

LG RT-21FG30VX RF ภาพมาปรกติ แต่ AV ต่อไม่มีภาพและเสียง ตอนเปิด OSD ปรากฏ เมื่อป้อนสัญญาณเข้าทางช่อง AV OSD หาย เช็คอุปกรณ์ทางเดินสัญญาณ  av in เข้าไอซีจังเกิล ปรกติ
สาเหตุ IC TDA9381PS/N2/3I0782 (OICTPMH004D) อาการไม่มีเสียงเกิดจาก IC TDA9859

โพสต์แนะนำ

วงจร SHARP 29F-PE550 PD570 GB7 Chassis Service Manual Schematic Circuit