PANASONIC TC-29FG20B ดูได้สักพักมีเสียงกวนดังแป๊กๆ

PANASONIC TC-29FG20B เปิดติดมีภาพ มีเสียง ดูได้สักพักมีเสียงกวนดังแป๊กๆ ออกทางลำโพง เป็นช่วงๆบางครั้งก็ดังตลอด เปิดทิ้งไว้ให้เครื่องร้อนอาการเสียงกวนหายไปเอง
สาเหตุ C ไฟต่ำ (IC857=3.3V, IC855=1.8V)

โพสต์แนะนำ

วงจร PANASONIC TC-21RX20C GP41Z Chassis Service Manual Schematic Circuit