ห้องซื้อ-ขาย อะไหล่ทีวี เปิดแล้ว!!!
Ads
Ads

SAMSUNG CB-21N30G7 AV ไม่มีภาพ ไม่มีเสียง

SAMSUNG CB-21N30G7 เปิดไม่ติดเนื่องจากเครื่องติดโปรเทค หลังจากย้ำตะกั่วลายปริ้นต์เสร็จ เครื่องเปิดติดแต่ไม่มีภาพไม่มีเสียงทางช่อง AV ช่องRF มีภาพแต่ไม่มีเสียง
สาเหตุไอซีเสียง TDA9859 ส่วนภาพไม่มีทางช่อง AV เกิดจาก ZD 9.1V ช็อตทาง Video IN

โพสต์แนะนำ

วงจร SHARP 29F-PE550 PD570 GB7 Chassis Service Manual Schematic Circuit