SHARP HC-2060 จอมืด

SHARP HC-2060 จอมืด มีเสียงไม่มีภาพ เร่งไฟสกรีนมีแสงสว่างปรากฏที่จอเล็กน้อย แต่ไม่เห็นเส้นราสเตอร์ วัดไฟสกรีนมีปรกติ

 สาเหตุ R623 180Kohm

โพสต์แนะนำ

วงจร PANASONIC TC-21RX20C GP41Z Chassis Service Manual Schematic Circuit