SINGER SCT-2122R เปิดติดแต่ภาพกระเพื่อมเป็นคลื่น

SINGER SCT-2122R เปิดติดแต่ภาพกระเพื่อมเป็นคลื่น ขอบจอด้านข้างทั้งสองด้านหดเข้าประมาณครึ่งนิ้วและเป็นคลื่น มีเส้นกวนแนวนอนปรากฏที่จอ วัดไฟB+=115Vแล้วตกลง
สาเหตุ เปลี่ยน C ภาคจ่ายไฟทั้งกราวด์ร้อนและกราวด์เย็น

โพสต์แนะนำ

วงจร PANASONIC TC-21RX20C GP41Z Chassis Service Manual Schematic Circuit