ห้องซื้อ-ขาย อะไหล่ทีวี เปิดแล้ว!!!
Ads
Ads

TOSHIBA Model:2506XH ภาพเว้า

TOSHIBA Model:2506XH อาการภาพเว้าเข้ามาทางแนวตั้งทั้งสองด้าน ตรวจสอบในส่วนของภาคพินแอมป์ เห็นตัวคาปาซิเตอร์น้ำยาแตก มีรอยไหม้บริเวณตัวต้านทาน
สาเหตุ CD06 47uf/50V,CD07 470uf/50V,RD01 15 ohm

โพสต์แนะนำ

JVC AV-21D43 ไฟสแตนบายกระพริบ และวิธีเช็คเมื่อฮอร์เอ้าท์ไม่ทำงาน

  สวัสดีครับ วันนี้จะมาแนะนำการซ่อมทีวี JVC AV-21D43 อาการ ไฟสแตนบายกระพริบ เนื่องจาก ฮอร์เอ้าท์ไม่ทำงาน โดยเมื่อไม่มีสโคปเพื่อเช็คสัญญาณจะท...