JVC AV-21B117P เสียงมาแต่หน้าจอมืด

JVC AV-21B117P เปิดติด มีเสียงแต่หน้าจอมืดได้ยินเสียงฟลายแบคทำงาน เช็คไฟไส้หลอด(Heater) มีเช็คไฟ B+ 180V เลี้ยงบอร์ด RGB Drive วัดที่แผงหลังหลอดภาพมาปรกติ
เช็คไฟสกรีนต่ำ ลองถอดสายสกรีนออกมาวัดแรงไฟมาปรกติสามารถปรับแรงไฟได้แสดงว่าฟลายแบคไม่เสีย
สาเหตุ ขาสกรีนหลอดภาพช็อต แก้โดยการยิงจอสามารถนำมาใช้ได้อีกครั้ง

โพสต์แนะนำ

วงจร PANASONIC TC-21RX20C GP41Z Chassis Service Manual Schematic Circuit