ห้องซื้อ-ขาย อะไหล่ทีวี เปิดแล้ว!!!
Ads
Ads

SANYO CT21VF1BS เปิดไม่ติด LED กระพริบตลอด

SANYO CT21VF1BS เปิดไม่ติดจอมืด LED หน้าเครื่องติดสีแดงกระพริบตลอด วัดไฟ B+ ได้ ~125V สวิงเป็นจังหวะ เช็คฮอร์เอ้าท์ไม่ช็อต เช็คฟลายแบคเบอร์ JF0501-32611 ไม่เสีย วัดไฟ +Vcc 11V(C644) ~8V และสวิง
วัดไฟ +Vcc ขา8(IC801 เบอร์ 24LC16B) ~4V และสวิง เช็คสัญญาณฮอร์ OSC ไม่มี วัดไฟเลี้ยง Hor Vcc ขา17(IC201 เบอร์ QXXAAJQ0899) จุดนี้ประมาณ 7.9V ปรากฏว่าไม่มี ลอยฮอร์เอ้าท์ออกต่อหลอดไฟแทนโหลดวัดไฟ B+=130V และไฟจุดอื่นๆมาครบไม่สวิง เช็คสัญญาณฮอร์ OSC มาปรกติก่อนที่เครื่องจะตัดสแตนบาย
สาเหตุ  C611= 1uf/50V C615= 47uf/50V

โพสต์แนะนำ

JVC AV-21D43 ไฟสแตนบายกระพริบ และวิธีเช็คเมื่อฮอร์เอ้าท์ไม่ทำงาน

  สวัสดีครับ วันนี้จะมาแนะนำการซ่อมทีวี JVC AV-21D43 อาการ ไฟสแตนบายกระพริบ เนื่องจาก ฮอร์เอ้าท์ไม่ทำงาน โดยเมื่อไม่มีสโคปเพื่อเช็คสัญญาณจะท...