PANASONIC TC-21RX20B เปิดติดโปรเทค

PANASONIC TC-21RX20B เปิดติดมีภาพมีเสียงปรกติแต่ดูได้สักพักเครื่องตัดสแตนบาย ถ้าหากปิดแล้วเปิดใหม่เครื่องจะตัดสแตนบายทันทีต้องปิดทิ้งไว้สักพักใหญ่ๆแล้วเปิดใหม่จะดู
ได้สักพักถึงจะตัด เช็คก่อนที่เครื่องจะตัดวัดไฟ B+=140V ปรกติไม่เกิน ลดแรงไฟสกรีนเพื่อให้ภาพมืดลงเครื่องก็ยังตัด ก่อนที่จะตัดวัดไฟ 3.3STB ไม่มีปัญหามาจากโปรเทคทำงานต้องลอยจุดโปรเทคออกทีละส่วนเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เครื่องตัด
สาเหตุ Q870 รั่วใช้เบอร์ C8550 แทน

โพสต์แนะนำ

วงจร PANASONIC TC-21RX20C GP41Z Chassis Service Manual Schematic Circuit