JVC AV-K2580 ไฟ B+ สวิง

JVC AV-K2580 กดสวิตช์เพาเวอร์ออนหน้าเครื่องปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหน้าจอมืด วัดไฟ B+ ได้ 100V และสวิง ตรวจเช็คฮอร์เอ้าไม่ช็อต ปลดฮอร์เอ้าท์ออกต่อหลอดไฟเป็นโหลด
แล้วเปิดเครื่องปรากฏว่าหลอดไฟติดสว่างและกระพริบวัดไฟ B+ ยังคงสวิงอยู่ เช็คแรงไฟจุดอื่นๆก็สวิงเช่นเดียวกัน
สาเหตุ D924  ซีเนอร์ไดโอดค่า 33V

โพสต์แนะนำ

วงจร PANASONIC TC-21RX20C GP41Z Chassis Service Manual Schematic Circuit