LG 29FU6BL แท่น CW81B เส้นเดียวกลางจอ

LG 29FU6BL แท่น CW81B เปิดติดแต่หน้าจอมืดบริเวณกลางจอจะมองเห็นเป็นจุดๆสีเขียวเมื่อลองกดปุ่มเลื่อนช่องจะขึ้นเป็นเส้นเดียวกลางจอและจะมีเป็นลูกน้ำปรากฏแว๊บๆบริเวณเส้น
วัดแรงไฟไอซีเวอร์ (IC301) เบอร์ LA78141= 26V มาปรกติ วัดไฟ ขา 5 V-OUT=26V แสดงให้เห็นว่าแรงไฟจุดนี้ผิดปรกติถ้าหากว่าเครื่องทำงานปรกติแรงไฟจุดนี้จะอยู่ประมาณ 15V ซึ่งสาเหตุที่ทำให้แรงไฟขา 5 จ่ายออกมามากกว่าปรกติมาจากขา 7 V-REF เป็นขาแรงดันอ้างอิงมีปัญหา
สาเหตุ R301= 18Kohm 1/4W

โพสต์แนะนำ

วงจร PANASONIC TC-21RX20C GP41Z Chassis Service Manual Schematic Circuit