ห้องซื้อ-ขาย อะไหล่ทีวี เปิดแล้ว!!!
Ads
Ads

SAMSUNG CS21A8W2 เปิดติดหน้าจอมืด

SAMSUNG CS21A8W2 เปิดติดได้ยิงเสียงฟลายแบคทำงานแต่หน้าจอมืดเครื่องไม่ตัด หากสังเกตดีๆจะได้ยินเสียงฟลายแบคร้องครางดังกว่าปรกติ เช็คไฟ B+ ไม่ตกลองถอดซ็อกเก็ตสายโย้คออก
ปรากฏว่าเสียงครางดังจากตัวฟลายแบคหาย รื้อโย้คออกมาดูเห็นรอยไหม้บริเวณขดลวด
สาเหตุ โย้คเบอร์ DIF-2192AA

โพสต์แนะนำ

วงจร SHARP 29F-PE550 PD570 GB7 Chassis Service Manual Schematic Circuit