SHARP HC-2060 เปิดติดหน้าจอมืด

SHARP HC-2060 กด power on ได้ยินเสียงฟลายแบคร้องวี้ๆๆ แต่หน้าจอมืดวัดไฟเลี้ยงไส้หลอดหรือ Heater มีเช็คไฟสกรีนมาปรกติสามารถปรับแรงไฟได้มีการเปลี่ยนแปลง
ตอนเร่งไฟสกรีนขึ้นสุดหน้าจอจะเห็นเป็นแสงสีขาวจ้าเช็คไฟ B+ มาปรกติ (130V)
สาเหตุ D603 ซีเนอร์ไดโอด 27V

โพสต์แนะนำ

วงจร PANASONIC TC-21RX20C GP41Z Chassis Service Manual Schematic Circuit