ห้องซื้อ-ขาย อะไหล่ทีวี เปิดแล้ว!!!
Ads
Ads

PANASONIC TC-29PS60B เสียงไม่ออก

PANASONIC TC-29PS60B อาการไม่มีเสียง ภาคขยายเสียงใช้ไอซีเบอร์ AN17820 วัดไฟเลี้ยงภาคขยายเสียงขา1 IC2301 +VCC= 15V วงจรมิ้ว Q2380 ไม่ทำงานลองป้อนสัญญาณเสียงเข้าขา 6 AK_IN มีเสียงออกมา
แสดงว่าไอซีขยายเสียงไม่เสียส่วนภาคซาวด์ดีโค้ดเดอร์ IC2101 เบอร์ MSP3460G B8 V3 เช็คแรงดันเลี้ยงไอซีดังนี้ ขา 9 =+8V ขา39=+7.8V ขา59 =+3.3V ขา 61 VDD= +3.3V และขา 66= +3.3V แรงดันทุกจุดมาปรกติ
สาเหตุ IC2101 เบอร์ MSP3460G B8 V3

โพสต์แนะนำ

JVC AV-21D43 ไฟสแตนบายกระพริบ และวิธีเช็คเมื่อฮอร์เอ้าท์ไม่ทำงาน

  สวัสดีครับ วันนี้จะมาแนะนำการซ่อมทีวี JVC AV-21D43 อาการ ไฟสแตนบายกระพริบ เนื่องจาก ฮอร์เอ้าท์ไม่ทำงาน โดยเมื่อไม่มีสโคปเพื่อเช็คสัญญาณจะท...