ห้องซื้อ-ขาย อะไหล่ทีวี เปิดแล้ว!!!
Ads
Ads

SANYO CT21VF1BS อาการเปิดติดยาก

SANYO CT21VF1BS เมื่อกดเพาเวอร์ออน LED หน้าเครื่องกระพริบต้องเปิดทิ้งไว้ซักพักจนกว่าจะได้ยินเสียงไฟสูงทำงานภาพจึงจะมาปรกติและถ้าเปิดติดแล้วจะดูได้ตลอดทั้งวัน
แต่ถ้าหากปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วเปิดใหม่จะต้องรอกว่าภาพจะมาหรือบางครั้งต้องรอนานกว่าภาพจะมาได้
สาเหตุ C615= 47uf/50V, C611= 1uf/50V

โพสต์แนะนำ

วงจร SHARP 29F-PE550 PD570 GB7 Chassis Service Manual Schematic Circuit