ห้องซื้อ-ขาย อะไหล่ทีวี เปิดแล้ว!!!
Ads
Ads

POLYTRON 51N21T เปิดไม่ติด

POLYTRON 51N21T อาการเปิดไม่ติดเช็คไฟ B+ และไฟจุดอื่นๆไม่มีเนื่องจากภาคสวิตชิ่งไม่ทำงาน ตรวจเช็คตัวเสียหลายตัวสาเหตุน่าจะมาจากฟ้าลงดังนั้นต้องเช็คอุปกรณ์ในส่วนของ
ภาคสวิตชิ่งให้หมดเพื่อแก้ปัญหากินอะไหล่ซึ่งตัวเสียมีดังนี้
IC501= FET 7N65
D517= 1N5399
T509= C1815
T508= A1015
R528= 0.56 Ohm
R529= 0.56 Ohm

โพสต์แนะนำ

วงจร SHARP 29F-PE550 PD570 GB7 Chassis Service Manual Schematic Circuit