ห้องซื้อ-ขาย อะไหล่ทีวี เปิดแล้ว!!!
Ads
Ads

TCL 21F5US เปิดไม่ติด LED กระพริบ

TCL 21F5US อาการเปิดไม่ติดหน้าจอมืด LED หน้าเครื่องติดสีแดงและกระพริบ 3 ครั้งแล้วดับ เช็คไฟ B+ และไฟต่ำจุดอื่นๆมาแล้วหาย วัดฮอร์เอ้าท์ไม่ช็อตไอซีเวอร์เอ้าท์ไม่เสียตรวจสอบโย้คไม่ไหม้

สาเหตุ C833= 1,000uf/16V และ C827= 1,000uf/25V

โพสต์แนะนำ

วงจร SHARP 29F-PE550 PD570 GB7 Chassis Service Manual Schematic Circuit