ห้องซื้อ-ขาย อะไหล่ทีวี เปิดแล้ว!!!
Ads
Ads

ระบบโปรเทค LCD, PLASMA TV Panasonic

ระบบโปรเทค LCD, PLASMA TV Panasonic

LED กระพริบ
รายละเอียด
ตำแหน่งที่ทำการตรวจสอบ
0
ไม่มีการกระพริบ
- บอร์ดเพาเวอร์ซัพพลาย
- เมนบอร์ด
1
(PLASMA) ความผิดปรกติภาค INVERTER
ตรวจเช็คในส่วนของไฟเลี้ยง
ภาค INVERTER
INV ON
ADIM
INV PWM


- หลอดแบคไลท์
- อินเวอร์เตอร์
- เมนบอร์ด
2
(LCD) ความผิดปรกติภาค inverter
ตรวจเช็คในส่วนของไฟเลี้ยง
ภาค INVERTER
INV ON
ADIM
INV PWM
- หลอดแบคไลท์
- อินเวอร์เตอร์
- บอร์ดเพาเวอร์ซัพพลาย

3
(PLASMA) ความผิดปรกติของบอร์ดเพาเวอร์ซัพพลาย เนื่องจากไฟต่ำตำแหน่ง BT30V, SOUND 17V, SUB 9V หรือไฟเกินตำแหน่ง SUB 6V, 12V, 17V

- บอร์ดเพาเวอร์ซัพพลาย
- เมนบอร์ด
4
(PLASMA) แรงไฟ DTV 12V มีปัญหา

- บอร์ดเพาเวอร์ซัพพลาย
- เมนบอร์ด
5
(PLASMA) แรงไฟ MAIN 9V มีปัญหา

- บอร์ดเพาเวอร์ซัพพลาย
- เมนบอร์ด
6
(PLASMA) แรงไฟ SUB 5V มีปัญหา


- บอร์ดเพาเวอร์ซัพพลาย
- เมนบอร์ด
7
(PLASMA) แรงไฟ SUB 3.3V มีปัญหา

(LCD) แรงไฟเลี้ยงภาคขยายเสียง 12V มีปัญหา
แรงไฟเลี้ยง MAIN 5V มีปัญหา
แรงไฟเลี้ยง PANEL 5V มีปัญหา
แรงไฟเลี้ยง MAIN 8V มีปัญหา
แรงไฟเลี้ยง STBY 3.3V มีปัญหา
แรงไฟเลี้ยง STBY 1.8V มีปัญหา
แรงไฟเลี้ยง INVERTER 24V

- บอร์ดเพาเวอร์ซัพพลาย
- เมนบอร์ด
8
(PLASMA) แรงไฟเลี้ยง MAIN 3.3V มีปัญหา

(LCD) FPGA SOS
แรงไฟเลี้ยง MAIN 3.3V มีปัญหา
แรงไฟเลี้ยง MAIN 2.5V มีปัญหา
แรงไฟเลี้ยง MAIN 1.5V มีปัญหา

-เมนบอร์ด
9
(PLASMA) CONFIG SOS

-เมนบอร์ด
12
(PLASMA) ตรวจเช็คไฟเลี้ยงและ IC ภาคขยายเสียง

-เมนบอร์ด ภาคขยายเสียง


โพสต์แนะนำ

JVC AV-21D43 ไฟสแตนบายกระพริบ และวิธีเช็คเมื่อฮอร์เอ้าท์ไม่ทำงาน

  สวัสดีครับ วันนี้จะมาแนะนำการซ่อมทีวี JVC AV-21D43 อาการ ไฟสแตนบายกระพริบ เนื่องจาก ฮอร์เอ้าท์ไม่ทำงาน โดยเมื่อไม่มีสโคปเพื่อเช็คสัญญาณจะท...