โค้ดเบอร์ฟิวส์ในวงจร

เบอร์ อัตราทนกระแส(A)
ความต้านทานภายใน(โอห์ม)
อัตราทนแรงดัน
ICP – N10 0.4 0.22 50
ICP – N15 0.6 0.14  
ICP – N20 0.8 0.1  
ICP – N25 1 0.07  
ICP – N38 1.5 0.04  
ICP – N50 2 0.04  
ICP – N70 2.5 0.02  
ICP – N75 2.7 0.02  

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์แนะนำ

วงจร PANASONIC TC-21RX20C GP41Z Chassis Service Manual Schematic Circuit