โค้ดเบอร์ซีเนอร์


โค้ดเบอร์ซีเนอร์ไดโอด


เบอร์


ค่าซีเนอร์ไดโอด


วัตต์


สีที่ตัวซีเนอร์ไดโอด


MA1062


6.2V


0.5W


น้ำเงิน
แดง แดง


MA2160


16V


1W


น้ำตาล
น้ำเงิน


MA2560


56V


1W


เขียว
น้ำเงิน


MA4020


2V


0.5W


แดง
ดำ ดำ


MA4036


3.6V


0.5W


ส้ม
น้ำเงิน น้ำเงิน


MA4051


5.1V


0.5W


เขียว
น้ำตาล น้ำตาล


MA4056


5.6V


0.5W


เขียว
น้ำเงิน น้ำเงิน


MA4068


6.8V


0.5W


น้ำเงิน
เทา เทา


MA4075


7.5V


0.5W


ม่วง
เขียว เขียว


MA4082


8.2V


0.5W


เทา
แดง แดง


MA4091


9.1V


0.5W


ขาว
น้ำตาล น้ำตาล


MA4100


10V


0.5W


น้ำตาล
ดำ


MA4104


10.4V


0.5W


น้ำตาล
ดำ เหลือง


MA4108


10.8V


0.5W


น้ำตาล
ดำ เทา


MA4110


11V


0.5W


น้ำตาล
น้ำตาล


MA4120


12V


0.5W


น้ำตาล
แดง


MA4130


13V


0.5W


น้ำตาล
ส้ม


MA4150


15V


0.5W


น้ำตาล
เขียว


MA4160


16V


0.5W


น้ำตาล
น้ำเงิน


MA4180


18V


0.5W


น้ำตาล
เทา


MA4270


27V


0.5W


แดง
ม่วง


MA4290


29V


0.5W


แดง
ขาว


MA4360


36V


0.5W


ส้ม
น้ำเงิน

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์แนะนำ

วงจร PANASONIC TC-21RX20C GP41Z Chassis Service Manual Schematic Circuit