ห้องซื้อ-ขาย อะไหล่ทีวี เปิดแล้ว!!!
Ads
Ads

รวมความถี่ OTA ล่าสุดและวิธีการอัพเดทความถี่ OTA ในแต่ละรุ่น


OTA Upgrade Frequency Update: 2/02/2017

ตารางความถี่ OTA


ยี่ห้อ


รุ่น


ระบบดาวเทียม


ความถี่


แนวรับ


ซิมโบลเรต


PID
DTV
_____
Dkhoom plus
KU Band
12313
V
30000
880

 882
PSI
O2 HD
C Band
4120
H
30000
521
O2X
527
S2
529
OKX
519
O2 HD
KU Band
12729
V
30000
1520
O2X
1521
S2
1529
IPMC Band
3505
V
30000KU Band
12604
V
30000
GMMZ
Mini , Z
C Band
_______

KU Band

3585
______

12272

V
____

H

30000
______

30000

4181
HD
4189
HD Lite
4184
SUN BOXKU Band
12687
V
30000
356
C Band
3800
H
30000
356
THAISATC Band
4040
V
30000
00112
1908
(V.2
infosat
Zimple Box SD ทุกรุ่น
C Band SD
4040
V
30000
999
HD1.1 HD1.2
HD21
HD MAC
C Band HD
4040
V
30000
3601
AEC HD+
C Band HD
4040
V
30000
3510
Zimple Box SD
KU Band SD
12687
V
30000
1234
HD1.1
HD1.2
HD MAC
KU Band HD
12313
V
30000
883
AEC HD+
KU Band HD
12687
V
30000
555

วิธีการ OTA เครื่องรับดาวเทียม PSI 
 

1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมท


2. ใส่รหัส 0000


3. เลือกหัวข้อ ตังค่าระบบ แล้วกด OK


4. เลือกหัววข้อ การติดตั้งค่า OTA แล้วใส่ค่าต่างๆ ดังนี้


Trans Freq = ความถี่


S/R = ซิมโบลเรต


แนวการรับ = แนวรับ


OTA PID = PID


OTA = เปิด


5. กด EXIT เครื่องจะถามว่า ต้องการ

บันทึกหรือไม่ กดเลื่อนแถบสีไปที่

 ตกลง แล้วกด OKที่รีโมท


6. เครื่องรับจะบู้ตเครื่องขึ้นมาใหม่และขึ้นแถบดาวน์โหลดจนครบ 100%

 แล้วบู้ตเครื่องใหม่อีกรอบ


วิธีการ OTA เครื่องรับดาวเทียม GMMZ


1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมท


2. ใส่รหัส 0000


3. เลือกหัวข้อ การติดตั้ง แล้วกด OK


4. เลือกหัววข้อ ค้นหาด้วยตัวเอง แล้วกด OK แล้วใส่ค่าต่างๆ ดังนี้


ดาวเทียม = ระบบดาวเทียม


TP = ความถี่


ซิมบอเรต = ซิมโบลเรต


แนว = แนวรับ


5. กดปุ่ม สีแดง เพื่อค้นหา TP หน้าจอจะแสดงหน้าต่างค้นหา เครื่องจะทำ

การค้นหาช่องรายการ


6. กดเลื่อนไปที่ บันทึก แล้วกด OKที่รีโมท


7. กด EXIT 2 ครั้ง จากนั้นกดปุ่มเลข 0 กดปุ่มลูกศร เลื่อนลง ไปเรื่อยๆ

จนเจอช่อง CENTRAL CHANNEL* ในกรณีที่มีความถี่ใหม่อยู่แล้วให้ทำการกดปุ่มหมายเลข 9988 เครื่องจะ

ทำการรีบู้ตและตั้งค่าเครื่องใหม่อัตโนมัติ

วิธีการ OTA เครื่องรับดาวเทียม IPM


1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมท


2. เลือกหัวข้อ การติดตั้ง แล้วกด OK


3. ใส่รหัส 0000


4. เลือกหัววข้อ ค้นหาช่องรายการด้วยตัวเอง แล้วกด OK แล้วใส่ค่า

ต่างๆ ดังนี้


ดาวเทียม = ระบบดาวเทียม


ความถี่ = ความถี่


Symbo Rate = ซิมโบลเรต


Polarization = แนวรับ


5. เลื่อนลงมาที่ OTA update แล้วกดปุ่ม OK


6. จะขึ้นหน้าต่างแสดงเวอร์ชั่นที่กำลังจะดาวน์โหลด เลื่อนไปที่ ใช้ แล้วกด

 OK


7. เครื่องรับจะบู้ตเครื่องขึ้นมาใหม่และขึ้นแถบดาวน์โหลดจนครบ 100%

 แล้วบู้ตเครื่องใหม่อีกรอบ


วิธีการ OTA เครื่องรับดาวเทียม THAISAT 
 

1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมท


2. กดลูกศรที่รีโมทเลื่อนไปที่รูปเฟือง
 

3. เลือกหัววข้อ การติดตั้งค่า OTA แล้วกด OK ใส่ค่าต่างๆ ดังนี้


ความถี่ช่อง = ความถี่


Symbol Rate = ซิมโบลเรต


เลือกขั้ว = แนวรับ


OTA PID = PID


โหลดOTA อัตโนมัติ = กดเลื่อนไปเป็น เปิด


5. Save กด Menu และกดMenu อีกครั้ง
 

6. ปิดเครื่องและเปิดใหม่ เครื่องรับจะบู้ตเครื่องขึ้นมาใหม่และขึ้นแถบ

ดาวน์โหลดจนครบ 100% แล้วบู้ตเครื่องใหม่อีกรอบ


วิธีการ OTA เครื่องรับดาวเทียม DTV KE10 
 

1. กดรีโมทไปที่ช่อง ดีซีรี่ส์ หมายเลข 18


2. กด Menu เลือกหัวข้อ การตั้งค่าระบบ แล้วกด OK


3. ใส่รหัส 9999


4. เลือกหัวข้อ ปรับปรุงซอร์ฟแวร์ แล้วกด OK


       4.1 กรณีที่เครื่่องไม่ยอมปรับปรุงซอร์แวร์ ให้เลือกหัวข้อ การติดตั้งจาน

ดาวเทียม แล้วกด OK


       4.2 แล้วใส่ค่าต่างๆ ดังนี้


ความถี่ = ความถี่


ซิมโบลเรต = ซิมโบลเรต


โพราไรเซชั่น = แนวรับ


       4.3 เลื่อนแถบสีไปที่ บันทึก แล้วกด OK


    4.4 ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 6
5. จะปรากฏหน้าต่างอธิบายรายละเอียดการปรับปรุงซอร์แวร์ กด OK


6. เครื่องจะรีบู้ตขึ้นมาใหม่เพื่อปรับปรุงซอร์แวร์


วิธีการ OTA เครื่องรับดาวเทียม SUNBOX


1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมท


2. ใส่รหัส 0000


3. กดลูกศรที่รีโมทเลื่อนไปที่รูปเครื่องมือ เลือกหัวข้อ อัพเกรด OTA แล้ว

กด OK


4. แล้วใส่ค่าต่างๆ ดังนี้


ดาวเทียม = ระบบดาวเทียม


ความถี่ = ความถี่


Symbol Rate = ซิมโบลเรต


Polarity = แนวรับ


ดาวน์โหลด PID = PID


5. จากนั้นเลื่อนลงมาที่หัวข้อ เริ่ม แล้วกดปุ่ม OK


6. เครื่องรับจะบู้ตเครื่องขึ้นมาใหม่และขึ้นแถบดาวน์โหลดจนครบ 100%

 แล้วบู้ตเครื่องใหม่อีกรอบ


7. เมื่อเครื่องบู้ตขึ้นมาใหม่หน้าจอจะแจ้งว่า ไม่มีสัญญาณ ให้กด 8899 ที่

รีโมท


8. จะปรากฏหน้าต่างแจ้งการตั้งค่าโรงงาน เลื่อนแถบสีไปที่ ใช่ แล้วกด

 OK


9. เครื่องจะทำการรีบู้ตขึ้นมาใหม่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจะขึ้นแถบดาวน์โหลด

 รอจนครบ 100% และจะรีบู้ตเองอีกรอบ
 
วิธีการ OTA เครื่องรับดาวเทียม IDEASAT


1. กดปุ่ม MENU ที่รีโมท


2. ใส่รหัส 0000


3. เลือกหัวข้อ การตังค่าระบบ แล้วกด OK


4. เลือกหัววข้อ ตั้งค่า OTA แล้วใส่ค่าต่างๆ ดังนี้


LNB Type = ระบบดาวเทียม


Trans Freq = ความถี่


S/R = ซิมโบลเรต


แนวการรับ = แนวรับ


OTA PID = PID


OTA = เปิด


5. กด MENU เครื่องจะถามว่า ต้องการบันทึกหรือไม่ กดเลื่อนแถบสีไป

ที่ ตกลง แล้วกด OKที่รีโมท


6. เครื่องรับจะบู้ตเครื่องขึ้นมาใหม่และขึ้นแถบดาวน์โหลดจนครบ 100%

 แล้วบู้ตเครื่องใหม่อีกรอบ

โพสต์แนะนำ

JVC AV-21D43 ไฟสแตนบายกระพริบ และวิธีเช็คเมื่อฮอร์เอ้าท์ไม่ทำงาน

  สวัสดีครับ วันนี้จะมาแนะนำการซ่อมทีวี JVC AV-21D43 อาการ ไฟสแตนบายกระพริบ เนื่องจาก ฮอร์เอ้าท์ไม่ทำงาน โดยเมื่อไม่มีสโคปเพื่อเช็คสัญญาณจะท...