HITACHI C20P2 เปิดไม่ติด โปรเทคทำงาน

HITACHI C20P2 เปิดไม่ติด โปรเทคทำงาน วัดไฟ B+ =95V การทำงานในส่วนของโปรเทค จะส่งแรงไฟผ่าน R745 เข้าขา G Q745 ทำงาน แรงไฟจากขา K จะส่งไปขา B เพื่อให้ Q746
ทำงานเพื่อเข้าสู่โหมดสแตนบาย
สาเหตุ FBT เบอร์ BW02525 เปลี่ยนแล้ว เปิดเครื่องโปรเทคยังทำงาน ไล่แรงไฟสั่งงานที่มาจากโปรเทคไปเจอ D721 รั่ว

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...