JVC AV-21M35 อาการกินฮอร์

JVC AV-21M35 อาการกินฮอร์ มาตอนแรกจอมืด ไฟบีบวกไม่มี เกิดจากฮอร์เอ้าท์ช็อต เปลี่ยนใหม่ก็ยังช็อตอีกช็อตในลักษณะเปิดแล้วช็อตทันที

สาเหตุ ฟลายแบค เบอร์ QQH0188-001

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...