JVC AV-25AB เปิดติดจอมืด

JVC AV-25AB เปิดติดได้ยินฟลายแบคทำงานแต่จอมืด สังเกตุเห็นไส้หลอดติด เร่งไฟ screen มีการเปลี่ยนแปลงจอขาวมีเส้นราสเตอร์ปรากฏที่หน้าจอ วัดไฟที่แผง RGB Drive มาครบ

สาเหตุ Socket หลอดภาพ

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...