JVC AV-G258 จอมืด

JVC AV-G258 จอมืด LED หน้าเครื่อง ติดแล้วดับ วัดไฟ B+=0v
สาเหตุ Hor out D2540 ช็อต

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...