PANASONIC TC-29FG20B ดูได้สักพักมีเสียงกวนดังแป๊กๆ

PANASONIC TC-29FG20B เปิดติดมีภาพ มีเสียง ดูได้สักพักมีเสียงกวนดังแป๊กๆ ออกทางลำโพง เป็นช่วงๆบางครั้งก็ดังตลอด เปิดทิ้งไว้ให้เครื่องร้อนอาการเสียงกวนหายไปเอง
สาเหตุ C ไฟต่ำ (IC857=3.3V, IC855=1.8V)

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...