SAMSUNG CB-20F10MJ แท่น KS1A เปิดไม่ติด

SAMSUNG CB-20F10MJ แท่น KS1A เปิดไม่ติด สาเหตุ FBT เบอร์ AA26-00201A โย้ค DSE1992LL(1HG)   เช็คด้วยกับเครื่องเทสฟลายแบค สำหรับโย้คเช็คได้ด้วยกับเครื่องเทสฟลายแบคกรณีช็อตรอบภายใน แต่เพื่อให้แน่ใจควรแกะออกมาดูรอยไหม้ตามขดลวด ส่วน Hor TT2142 ช็อต

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...