SAMSUNG CB20F10MJ ช่องเอวีไม่มีภาพ

SAMSUNG CB20F10MJ ต่อช่องเอวีไม่มีภาพ จอมืด OSD ไม่ปรากฏวัดไฟทุกจุดปรกติ วัดไฟสกรีนมี ไฟเลี้ยง RGB มี
สาเหตุ TDA9381PS/N2/3I0975 SMP-802EAN4

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...