SAMSUNG CS-21A8WD2 เปิดติดแต่หน้าจอมืด

SAMSUNG CS-21A8WD2  เปิดติดแต่หน้าจอมืดได้ยินเสียงฟลายแบคทำงาน วัดไฟ B+=123V วัดไฟที่ออกมาจากฟลายแบคตกทุกจุด VH+180V=100V ถ้าหากตั้งใจฟังเสียง
ฟลายแบคจะได้ยินเสียงร้องดังกว่าปรกติ จุดสังเกตุถ้าหากแรงไฟหลังฟลายแบคตกให้เช็คอุปกรณ์บริเวณฟลายแบคทั้งหมด
สาเหตุ LR401S ขาด

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...