SONY KV-DB29M60 ภาพหดทั้ง 4 ด้าน

SONY KV-DB29M60 อาการภาพหดทั้ง 4 ด้านประมาณด้านละ 2นิ้ว ส่วนด้านข้างเว้าเข้ามาทั้งสองด้านเปลี่ยน R6845 2.2 Ohm C6844 ค่า 474/250V และ ขดลวด L6803 จัดการเปลี่ยนจากนั้นลองเปิดดูปรากฏว่า ภาพด้านข้างยืดขยายออกมาล้นจอ ด้านบนยังหดอยู่เหมือนเดิม
สาเหตุ ใส่ L6803 กลับขั้ว ส่วนภาพด้านบนเข้าเซอร์วิสโหมดปรับเอาครับ

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...