LG 29FD4RG อาการสีเลอะ

LG 29FD4RG อาการสีเลอะบริเวณขอบจอ ภาพออกสีแดงมากทำให้ภาพที่ออกมาสีไม่เป็นธรรมชาติเป็นทั้งช่องเสียบ AV และRF และบางจุดของภาพเฉดสีออกมาไม่ตรงกับสีธรรมชาติของภาพ

สาเหตุ RTH ดีเก๊าซิ่ง

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...