SHARP 21F-PR370 เปิดไม่ติด

SHARP 21F-PR370  เปิดไม่ติด ฟลายแบคไม่ทำงาน LED หน้าเครื่องติดค้าง ขาโปรเทคแท่นนี้จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ที่หลักๆคือ main protec  ขาโปรเทคจะอยู่ที่ขา 63 ของ IC801  สภาวะปกติหรือโปรเทคไม่ทำงานคือต้องมีไฟ 2.4V~5V ถ้าเมื่อใดขานี้มีไฟต่ำกว่าที่กำหนดไว้
หรือเท่ากับศูนย์โปรเทคจะทำงานหรือตัดทันทีซึ่งโปรเทคส่วนนี้มีอยู่ด้วยกันหลายจุด
อีกจุดที่สำคัญคือโปรเทคตรวจสอบการทำงานของภาคเวอร์เมื่อภาคเวอร์ทำงานปกติจะส่งพัลซ์ไปให้ไอซีที่ขา 65 ของ
IC801 ต้องใช้สโคปวัดสัญญาณตรงจุดนี้ถ้าหากใช้มิเตอร์วัดไฟได้ ~0.6V อ้างอิงได้ระดับนึงแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีพัลล์หรือไม่ ถ้าหากเปิดแล้วเงียบฟลายแบคไม่ทำงานจากประสบการณ์ปัญหาไม่ได้มาจากโปรเทคทำงานแต่ปัญหามาจากอุปกรณ์จ่ายไฟเลี้ยงไอซีหรือฟลายแบคเสียเอง สำหรับเครื่องนี้ตัวเสียคือ FBT  JF0501-32601แทนได้ด้วยกับ FA132WJZ

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...