ขั้นตอนการอัพเดทซอฟต์แวร์ SAMSUNG TV ผ่านทาง USB


 วันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการอัพเดทซอฟต์แวร์ SAMSUNG 

TV ผ่านทาง USB สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการอัพเดทเป็นเวอร์ชั่น

ล่าสุดเพื่อรองรับคุณสมบัติใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาหรือเพื่อความ

เสถียรในการใช้งานสำหรับเครื่องที่มีปัญหาด้านซอฟร์แวร์ 

ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่เว็บ http://www.samsung.com/th/support/

2. ไปที่ตำแหน่งค้นหาอุปกรณ์ของฉัน แล้วเลือกหัวข้อ โทรทัศน์
3. เลือกรุ่นทีวีที่ต้องการจะอัพเดทซอฟร์แวร์ แล้วกด เลือก
4. คลิกเลือกไปที่ Upgrade File(USB type) ถ้าหากไม่ปรากฏ

ไฟล์อัพเกรด แสดงว่ารุ่นที่ใช้งานอยู่ไม่รองรับการ 

 อัพเดทซอฟร์แวร์ 
5. จะขึ้นหน้าต่างดาวน์โหลดไฟลล์ .EXE คลิกไปที่ Save File6. หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จจะได้ไฟลล์ .EXE เข้าไปที่

โฟลเดอร์ไฟล์ ที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ดับเบิ้ลคลิก ที่ไฟล์เพื่อ

แตกไฟล์


7. เตรียมแฟลชไดรว์ USB ที่ว่างเปล่า แล้วคัดลอกไฟล์ที่แตก

เสร็จแล้วลงไป


8. มาถึงขั้นตอนนี้เรามีแฟลชไดรว์ USB ที่มีซอฟร์แวร์ที่จะทำ

การอัพเดทแล้ว เสียบแฟลชไดรว์ไปที่ช่องเสียบแฟลชไดรว์หลัง

ทีวี


9. กดปุ่ม SOURCE ที่รีโมท เลือกไปที่ โทรทัศน์ แล้วกดปุ่ม 

ตกลง


10. กดปุ่ม เมนู เลื่อนลงมาที่ การสนับสนุน
11. เลือกหัวข้อ การอัพเดทซอฟต์แวร์ แล้กกดปุ่ม ตกลง12. เลือกหัวข้อ อัพเดทเดี่ยวนี้ แล้วกดปุ่ม ตกลง13. จะขึ้นข้อความแสดงการตรวจสอบอัพเดทครั้งล่าสุด เลือกไป

ที่ ใช่ เพื่ออัพเดทผ่าน USB กดปุ่มตกลง14. จะมีการตรวจสอบเวอร์ชั่นล่าสุด และจะถามว่าต้องการ

อัพเดทเป็นเวอร์ชั่นใหม่ หรือไม่ เลือกไปที่ ใช่ กดปุ่มตกลง15. จะขึ้นหน้าต่าง กำลังอัพเดทซอฟต์แวร์ TV รอจนเสร็จ 

 100% และเครื่องจะปิดและเปิดใหม่ หลังจากที่ปิดและเปิดใหม่ที่หน้าจอจะแจ้งว่าการ

อัพเดทสำเร็จแล้ว


โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...