JVC AV-25A8 เปิดไม่ติด LED ติดแล้วดับ

JVC AV-25A8 เปิดไม่ติด LED หน้าเครื่องติดสักพักแล้วดับ วัดไฟ B+ รอไว้แล้วเปิดเครื่องไฟ B+ ออกต่ำ วัดแรงไฟเลี้ยงไอซีตามจุดต่างๆตกหมดทุกจุด แสดงว่าภาคจ่ายไฟสวิตชิ่งยังไม่ทำงาน
ขณะนี้อยู่สภาวะสแตนบาย ทดลองสั่งให้ภาคสวิ่งชิ่งทำงานโดยการต่อคร่อม R 150 Ohm ขา1 กับ ขา2 อ็อฟโต้ไดโอด ปรากฏว่าภาคสวิตชิ่งทำงานไฟ  B+ ออก
สาเหตุ C945= 1,000uf/25V

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...