LG 29FS2BL เปิดติดแล้วตัด

LG 29FS2BL กดสวิตช์เพาเวอร์ออน LED หน้าเครื่องติดได้ยินเสียงเหมือนฟลายแบคจะทำงานแต่หน้าจอมืดแล้วตัด LED หน้าเครื่องติดสแตนบาย เช็คฮอร์เอ้าท์ไม่ช็อต เช็คไฟ B+= 160V
แท่นนี้ไฟ B+= 115V เนื่องจากไฟ B+ เกินทำให้โปรเทคทำงานโดยการตัดเข้าสู่โหมดสแตนบาย
สาเหตุ R830= 91Kohm/1% R833= 91Kohm/1%

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...