LG CF-20K54EN สีไม่มี

LG CF-20K54EN อาการเปิดติดมีภาพมีเสียงปรกติแต่สีไม่มี ตรวจสอบเมนูการตั้งค่าสีปรากฏว่าการปรับค่าสีอยู่ที่ตำแหน่ง 0 ได้ทำการปรับการตั้งค่าสีสามารถปรับสีที่เมนูหน้าจอได้ สีมาปรกติแต่เมื่อ
ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ตำแหน่งการตั้งค่าที่ตั้งไว้ในตอนแรกกลับสู่ค่าเดิมอีก
สาเหตุ เปลี่ยน IC EEPROM

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...