DISTAR 21-2150 ขึ้นจอสีฟ้ามีเส้นราสเตอร์

DISTAR 21-2150 เปิดติดไม่มีภาพแต่มีเสียง หน้าจอขึ้นสีฟ้าทั้งจอมีเส้นราสเตอร์ปรากฏ เช็คไฟสกรีนมีปรกติ สามารถปรับแรงไฟสกรีนที่ตัวฟลายแบคแรงไฟมีการเปลี่ยนแปลงแต่หน้าจอ
ยังคงเป็นสีฟ้ามีเส้นราสเตอร์เช่นเดิม ย้ำตะกั่วลายปริ้นต์ที่แผง RGB Drive แล้วไม่หาย
สาเหตุ มีรอยไหม้บริเวณขาทรานซิสเตอร์ BG-Drive แผง RGB Drive ที่ตูดหลอดภาพ ต้องขูดรอยไหม้ออกให้หมดแล้วล้างทำความสะอาด

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...