PANASONIC TC 29PS61BU แท่น GP41 LED หน้าเครื่องกระพริบ

PANASONIC TC 29PS61BU แท่น GP41เปิดไม่ติดหน้าจอมืด LED หน้าเครื่องกระพริบสลับเขียว-แดง วัดไฟ B+=140V เข็มตีขึ้นแล้วตก วัดแรงดันเลี้ยง IC601 ตามจุดต่างๆมีครบ วัดแรง
ไฟขา B Q857 ไม่มีแรงไฟ ลอย Q850 ปรากฏว่าเครื่องทำงาน
สาเหตุ Q857 มีปัญหา

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...