SOKA 14SK80 เปิดติดเป็นบางครั้งและอาการภาพหด

SOKA 14SK80 บางครั้งเปิดติดและบางครั้งเปิดแล้วไม่ติดหากปิดเครื่องทิ้งไว้นานจะเปิดติดยาก ถ้าหากเปิดติดแล้วมีภาพมีเสียงแต่ภาพจะหดทางเวอร์เฉพาะขอบล่างหดเข้ามาเห็นเป็น
แถบดำประมาณ 1นิ้วและภาพทางฮอร์จะหดเข้ามาทั้งสองด้านประมาณด้านละ 1 นิ้ว
สาเหตุ C457= 1,000uf/25V, C563= 470uf/35V, C564= 470uf/25V

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...