SHARP 21F-PT220 เปืดติดมีเส้นราสเตอร์แล้วตัด

SHARP 21F-PT220 เปิดติดมองเห็นภาพลางๆและมีเส้นราสเตอร์ปรากฏที่หน้าจอแล้วเครื่องก็ตัด ลองลดไฟสกรีนลงแสงที่หน้าจอจะลดลงตามแต่สังเกตได้ว่าแสงที่เห็นจะสว่างไม่ทั่วทั้งจอ
บางจุดแสงจะลดลงแต่เครื่องก็ยังตัดอยู่ วัดแรงไฟขาโปรเทคขา 63 IC801 เบอร์ IXC129WJ จุดนี้หากต่ำกว่า 2.5V โปรเทคจะทำงาน
สาเหตุ C604= 33uf/250V

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...