SHARP HC-2060 เปิดติดหน้าจอมืด

SHARP HC-2060 กด power on ได้ยินเสียงฟลายแบคร้องวี้ๆๆ แต่หน้าจอมืดวัดไฟเลี้ยงไส้หลอดหรือ Heater มีเช็คไฟสกรีนมาปรกติสามารถปรับแรงไฟได้มีการเปลี่ยนแปลง
ตอนเร่งไฟสกรีนขึ้นสุดหน้าจอจะเห็นเป็นแสงสีขาวจ้าเช็คไฟ B+ มาปรกติ (130V)
สาเหตุ D603 ซีเนอร์ไดโอด 27V

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...