PHILIPS 21PT1323/67R ฟลายแบคทำงานแต่หน้าจอมืด

PHILIPS 21PT1323/67R เมื่อกดเพาเวอร์ออนได้ยินฟลายแบคดังวี้ๆต่อเนื่องเหมือนเครื่องจะทำงานแต่หน้าจอมืด วัดแรงไฟตามจุดต่างๆตกหมดทุกจุดซึ่งวัดได้ดังนี้ ไฟ B+=125V และสวิงไม่นิ่ง
วัดไฟสกรีน= 120V วัดไฟเลี้ยงแผงหลอดภาพหรือไฟ B+ RGB Drive= 120V วัดไฟเลี้ยงไอซีเวอร์เอ้าท์= 20V
สาเหตุ ฟลายแบค เบอร์ JF0501-2135 ได้ใช้แทนด้วยเบอร์ JF0501-2136

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...