SAMSUNG CS-29C510CL เปิดไม่ติด

SAMSUNG CS-29C510CL เปิดไม่ติด ฟลายแบคไม่ทำงาน วัดไฟB+ ไม่มีเช็คไฟ 300V ค้าง ใช้มัลติมิเตอร์วัดโอห์มคาปาซิเตอร์ไฟ B+ ปรากฏว่าขึ้นทั้งสองครั้ง ถอดฮอร์เอ้าท์ออกวัด
โอห์มยังขึ้นทั้งสองครั้ง ลอยขาฟลายแบคออกวัดโอห์มไม่ขึ้น
สาเหตุ ฟลายแบคเบอร์ BSC29-0167H ขา C ช็อตลงกราวด์

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...