SAMSUNG CS21C512CJ ภาพพับลงมากลางจอ

อาการภาพพับลงมากลางจอและมีเส้นกวนหลายเส้นอยู่ด้านบน

รุ่นเครื่องของทีวี


ตัวปัญหาก็คือ D303


หลังจากที่เปลี่ยนตัวเสียแล้วภาพใสแจ๋วไร้ตำหนิ ปิดงานครับ


โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...