SHARP 29F-PE350 เปิดไม่ติด LED กระพริบ

SHARP 29F-PE350 อาการเปิดไม่ติด LED หน้าเครื่องกระพริบสีแดงแล้วติดสีเขียวได้ยินเสียงฟลายแบคดังพรึบ!แล้วเครื่องตัด LED ติดสีแดงและสักพักติดสีเขียวสลับไปมาอยู่อย่างนี้
4 ครั้ง เครื่องถึงจะทำงานแต่ฟลายแบคร้องจี้ดๆดังและหน้าจอมืดไม่มีภาพ วัดไฟ B+= 120V และไฟจุดอื่นๆออกปรกติก่อนที่เครื่องจะตัด
สาเหตุ Yoke เบอร์ 6150Z-1278Q

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...