SAMSUNG CB5038V จอมืด มีเสียง

SAMSUNG CB5038V อาการเปิดติดได้ยินเสียงฟลายแบคทำงานแต่หน้าจอมืด ออนสกรีนหน้าเครื่องมีกดปุ่มเมนูจะปรากฏที่หน้าจอสามารถใช้งานได้ปรกติและสักพักหน้าจอเป็นสีฟ้า
แต่เสียงมีปรกติเมื่อต่อใช้งานทางช่อง AV และต่อใช้งานทาง RF ก็เป็นเป็นลัษณะเดียวกัน
สาเหตุ R420= 120kOhm

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...