PANASONIC TC-29PS61BU LED กระพริบแล้วติดสแตนบาย


  PANASONIC TC-29PS61BU อาการเมื่อกดปุ่มเพาเวอร์ออน LED หน้าเครื่องกระพริบเขียว-เหลือง แต่หน้าจอมืดพร้อมกับเสียงรีเลย์ดังต๊อกแต๊กสักพักตัดสแตนบาย เช็คไฟ B+ ในขณะที่ LED กระพริบวัดได้ 141V วัดแรงไฟเลี้ยง IC601 ไฟเลี้ยง +5V IC851 ขา 2= 10V ขา 4= 4V และสวิงตามจังหวะรีเลย์ เช็คไฟสแตนบาย +3.3V และ +1.8V IC871 ขา 2= 6V ขา 4= 3.3V และ IC875 ขา 5= 1.8V มาปรกติไม่สวิง ถ้าลอยฮอร์เอ้าท์ออกวัดไฟ B+= 152V ถือว่าปรกติสำหรับภาคจ่ายไฟแท่นนี้ถ้าไม่มีโหลดไฟ B+ จะสูงและเมื่อฮอร์เอ้าท์ทำงานไฟ B+ จะตกลงเหลือ 140V สาเหตุเกิดจากฝั่งฮอร์เอ้าท์โหลดไฟ B+ อยู่ทำให้เครื่องทำงานไม่ได้ให้ทำการตรวจเช็คอุปกรณ์ภาคฮอร์เอ้าท์ให้หมดทุกตัวปรากฏว่าเจอตัวเสียคือ D556= RH3G

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...