SAMSUNG CS21C512CJ ภาพหด

SAMSUNG CS21C512CJ อาการเปิดติดมีภาพมีเสียงแต่ภาพหดอยู่ตรงกลางจอเหลือประมาณ 2 นิ้ว และมีลูกน้ำเป็นเม็ดขาวๆวิ่งไปมาทั่วทั้งจอ วัดแรงไฟไอซีเวอร์เอ้าท์เบอร์ LA78045 ขา 2
+Vcc= 16.5V ขา 4 -Vcc= 15.6V แต่ขา 6 แรงไฟผิดปรกติวัดแรงดันต่ำกว่า 16V เป็นเหตุทำให้ภาพขยายไม่เต็มจอ
สาเหตุ D303= 1N4004

โพสต์แนะนำ

SAMSUNG CS-29Z57ML ภาพเป็นเส้นแนวนอน

   SAMSUNG CS-29Z57ML เครื่องนี้เป็นรุ่นจอสลิม อาการเปิดในตอนแรกมีเสียงปรกติ แต่ภาพจะมีเส้นกวนไม่เต็มจอในแนวนอน และเปิดทิ้งไว้ประมาณ 1 นาท...